پرداخت ۶۱۵ هزارتومان هزینه دارو از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

پرداخت ۶۱۵ هزارتومان هزینه دارو از محل کمک های شما نیکوکاران گرامیزمان اهدا: ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ شماره کارت کمک های نقدی: ۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳…

ادامه مطلبپرداخت ۶۱۵ هزارتومان هزینه دارو از محل کمک های شما نیکوکاران گرامی

اهدا هزینه دارو یکی از بیماران ساکن در محله مجاور

اهدا هزینه دارو یکی از بیماران ساکن در محله مجاور به مبلغ ۲۳۳ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پ ۱۳ حسینیه اعظم زمان اهدا: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲شماره…

ادامه مطلباهدا هزینه دارو یکی از بیماران ساکن در محله مجاور

اهدا هزینه داروهای کودک دچار سوءتغذیه

اهدا هزینه داروهای کودک دچار سوءتغذیه به مبلغ ۲۵۶ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پ ۱۳ حسینیه اعظم زمان اهدا: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲.شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه…

ادامه مطلباهدا هزینه داروهای کودک دچار سوءتغذیه