روایت مهربانی

با همکاری و مساعدت ۲ نفر از نیکوکاران مهربان توانستیم دندان مصنوعی برای مادری سالمند از سادات به مبلغ ۱۲ میلیون تومان تهیه کنیم. زمان اهدا: ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳گروه…

ادامه مطلبروایت مهربانی