برگزاری دومین جلسه از دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با موضوع بیماری های قلبی، سکته مغزی و پوکی استخوان

دومین جلسه از دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با موضوع بیماری های قلبی، سکته مغزی و پوکی استخوان برای برگزار گردید.با همکاری پایگاه بسیج ام ابیهای حسینیه…

ادامه مطلببرگزاری دومین جلسه از دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با موضوع بیماری های قلبی، سکته مغزی و پوکی استخوان

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

اولین جلسه از دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی با موضوع آرتروز، دیابت و سقوط برای برگزار گردید.با همکاری پایگاه بسیج ام ابیهای حسینیه اعظم زنجان و حضور…

ادامه مطلببرگزاری دوره آموزشی پیشگیری از معلولیت های دوران سالمندی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی برای ۱۲۴ نفر از متربیان در گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان

برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی برای ۱۲۴ نفر از متربیان در گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجاندر ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با همکاری مربیان داوطلب،…

ادامه مطلببرگزاری دوره های آموزشی و مهارتی برای ۱۲۴ نفر از متربیان در گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان