اهدا یک دستگاه فریزر صندوقی توسط یکی از خادمین محترم برای استفاده در گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا یک دستگاه فریزر صندوقی توسط یکی از خادمین محترم برای استفاده در گروه جهادی شهید خدامرادی

ادامه مطلب اهدا یک دستگاه فریزر صندوقی توسط یکی از خادمین محترم برای استفاده در گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا بسته های گوشت در سبد معیشتی نیازمندان

ذبح قربانی به نیت سلامتی آقا امام زمان (عج) و رفع بلا از ایران اسلامی.بسته های گوشت هدیه در سبد معیشتی نیازمندان🌹🌹

ادامه مطلباهدا بسته های گوشت در سبد معیشتی نیازمندان