گزارش عملکرد سه ماهه اول ۱۴۰۱

گزارش عملکرد سه ماهه اول ۱۴۰۱گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیجمع کل هزینه ها:420,000,000 ريالبسته های معیشتی:169,000,000 رياللوازم خانگی:20,000,000 ريالدرمانی:5,000,000 ريالجهیزیه:120,000,000 ريالغذای گرم:106,000,000 ريال

ادامه مطلبگزارش عملکرد سه ماهه اول ۱۴۰۱