مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کمک های نقدی واریزی شما نیکوکاران گرامی جهت سیل زدگان سیستان و بلوچستان

مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کمک های نقدی واریزی شما نیکوکاران گرامی جهت سیل زدگان سیستان و بلوچستان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجان بهقرارگاه مرکزی…

ادامه مطلبمبلغ ۲۰۰ میلیون ریال کمک های نقدی واریزی شما نیکوکاران گرامی جهت سیل زدگان سیستان و بلوچستان