خرید شیرخشک از محل کمک های مردمی به کودک روستایی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان

خرید شیرخشک از محل کمک های مردمی به کودک روستایی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه زنجانتاریخ اهدا:۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ شماره…

ادامه مطلبخرید شیرخشک از محل کمک های مردمی به کودک روستایی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان

گزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰

گزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیجمع کل هزینه ها:1,722,300,000 ريالبسته های معیشتی:462,500,000 ريالکمک هزینه مسکن:18,000,000 رياللوازم خانگی:197,000,000 ريالدرمانی:2,000,000 ريالپوشاک:2,000,000 ريال جهیزیه:885,000,000 ريالغذای گرم :  154,200,000…

ادامه مطلبگزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰