اهدا ۹ قوطی شیرخشک به کودک نیازمند روستایی در دو مرحله به ارزش ۵۱۵ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

اهدا ۹ قوطی شیرخشک به کودک نیازمند روستایی در دو مرحله به ارزش ۵۱۵ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیتاریخ اهدا: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه…

ادامه مطلباهدا ۹ قوطی شیرخشک به کودک نیازمند روستایی در دو مرحله به ارزش ۵۱۵ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی