اهدا مبلغ ۱۳ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط روزه داران و نیکوکارن گرامی بمناسبت ماه مبارک رمضان

بمناسبت ماه مبارک رمضان و از محل اهدا شما روزه داران و نیکوکاران گرامی مبلغ ۱۳ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط گروه جهادی شهید خدامرادی به حسینیه اعظم زنجان…

ادامه مطلباهدا مبلغ ۱۳ میلیون تومان جهت ذبح قربانی توسط روزه داران و نیکوکارن گرامی بمناسبت ماه مبارک رمضان

واریز ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای ذبح قربانی از طرف نیکوکاران گرامی

تا کنون ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای ذبح قربانی از طرف شما واریز شده استاهداصدقه اول ماه ومشارکت درذبح قربانی به نیت سلامتی و توزیع میان فقراشماره کارت۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳گروه…

ادامه مطلبواریز ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای ذبح قربانی از طرف نیکوکاران گرامی

صدقه به نیت خانواده های محروم و کودکان نیازمند

مادرم کرده سفارش که بگو اول ماهبابی انت و امی یا اباعبدالله باعرض تبریک و تهنیت بمناسبت فرارسیدن ماه رمضان به شما نیکوکاران گرامیشما می توانید صدقات خود را جهت…

ادامه مطلبصدقه به نیت خانواده های محروم و کودکان نیازمند