اهدا ۲۰ بسته گوشت به مناسبت عید قربان

اهدا ۲۰ بسته گوشت به خانواده های نیازمند بمناسبت عید قربان.۱۸ تیرماه ۱۴۰۱به ارزش تقریبی ۴ میلیون تومان.

ادامه مطلباهدا ۲۰ بسته گوشت به مناسبت عید قربان