دوخت و اهدا چادر نماز و لباس فرم مدرسه به دختران خانواده ای نیازمند

دوخت و اهدا چادر نماز و لباس فرم مدرسه به دختران خانواده ای نیازمند توسط واحد خیاطی گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا: ۹ آبانماه…

ادامه مطلبدوخت و اهدا چادر نماز و لباس فرم مدرسه به دختران خانواده ای نیازمند