اهدا لوازم نو به سیسمونی خانواده ای نیازمند در گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

اهدا لوازم نو به سیسمونی خانواده ای نیازمند در گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی تاریخ اهدا: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه ۱۳ حسینیه اعظم…

ادامه مطلباهدا لوازم نو به سیسمونی خانواده ای نیازمند در گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی