مال ما، مال مردم

مال ما، مال مردم قند مسجد و قند خانه فرق دارند. چند حبه قند، ارزشی ندارد اما مال مردم و امانت مردم شاید همین چند حبه را هم گران‌بها کند.…

ادامه مطلبمال ما، مال مردم