پرداخت ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به نانوایی از محل کفارات و توزیع بن نان میان ۷۷ خانواده

پرداخت ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به نانوایی از محل کفارات و توزیع بن نان میان ۷۷ خانواده در دو مرحلهتاریخ اهدا:فروردین تا تیر ۱۴۰۳ محله_اسلامی شماره کارت کمک…

ادامه مطلبپرداخت ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به نانوایی از محل کفارات و توزیع بن نان میان ۷۷ خانواده

پنجاه و ششمین مرحله از اهدا لباس نو و کارکرده تعداد ۵۶۹ دست لباس ،چادر و کیف و کفش و لوازم آشپزخانه به ۶۴ خانواده

در پنجاه و ششمین مرحله از اهدا لباس نو و کارکرده تعداد ۵۶۹ دست لباس ،چادر و کیف و کفش و لوازم آشپزخانه به ۶۴ خانواده اهدا گردیدتاریخ اهدا:۱۴ تیر…

ادامه مطلبپنجاه و ششمین مرحله از اهدا لباس نو و کارکرده تعداد ۵۶۹ دست لباس ،چادر و کیف و کفش و لوازم آشپزخانه به ۶۴ خانواده

کمک به خرید یخچال برای مسجد روستایی محروم توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

کمک به خرید یخچال برای مسجد روستایی محروم توسط گروه جهادی شهید خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا:۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳ محله_اسلامی شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید…

ادامه مطلبکمک به خرید یخچال برای مسجد روستایی محروم توسط گروه جهادی شهید خدامرادی