ذبح یک راس گوساله از محل نذرهای نیابتی-مشارکتی اهدا شده به حسینیه اعظم زنجان

یک راس گوساله از محل نذرهای نیابتی - مشارکتی اهدا شده به حسینیه اعظم زنجان به ارزش ۲۱ میلیون تومان ذبح گردید.حسینیه اعظم زنجان هرساله هزاران بسته گوشت تبرکی را…

ادامه مطلبذبح یک راس گوساله از محل نذرهای نیابتی-مشارکتی اهدا شده به حسینیه اعظم زنجان