فیش های واریزی به حساب کلینیک جهت جراحی پسر ۱۶ ساله

جهت جراحی پسر ۱۶ ساله یتیم ۴ میلیون تومان به حساب کلینیک و ۶ میلیون تومان به حساب پزشک واریز گردید.از لطف و حمایت شما ممنونیم.زمان اقدام و جراحی: ۶…

ادامه مطلبفیش های واریزی به حساب کلینیک جهت جراحی پسر ۱۶ ساله

جراحی نوجوان ۱۶ ساله با حمایت پزشک جراح متخصص و شما نیکوکاران گرامی

با حمایت شما نیکوکاران گرامی و مشارکت پزشک جراح متخصص و تخفیف ویژه ایشان،نوجوان ۱۶ ساله یتیم مورد جراحی قرار گرفت.مبلغ مورد نیاز برای این بیمار ۱۰ میلیون تومان از…

ادامه مطلبجراحی نوجوان ۱۶ ساله با حمایت پزشک جراح متخصص و شما نیکوکاران گرامی