اهدا ۳ هزار و ۸۵۵ بسته گوشت به نیازمندان تحت پوشش خیریه ها، گروه های جهادی و کمیته امداد امام خمینی (ره)

اهدا ۳ هزار و ۸۵۵ بسته گوشت به نیازمندان تحت پوشش خیریه ها، گروه های جهادی و کمیته امداد امام خمینی ره به ارزش نقدی ۲۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار…

ادامه مطلباهدا ۳ هزار و ۸۵۵ بسته گوشت به نیازمندان تحت پوشش خیریه ها، گروه های جهادی و کمیته امداد امام خمینی (ره)