گزارش عملکرد ۳ ماهه چهارم (زمستان)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه چهارم (زمستان)سال ۱۴۰۱گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان جمع کل هزینه: ۵۷۷ میلیون توماناحسان عمومی: 26 میلیون و 600 اداری و پشتیبانی: 14…

ادامه مطلبگزارش عملکرد ۳ ماهه چهارم (زمستان)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه سوم (پائیز)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه سوم (پائیز)سال ۱۴۰۱گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان جمع کل هزینه ها:2,950,000,000 ريالکمک هزینه مسکن:122,400,000 ریالغذای گرم:70,000,000 ریاللوازم خانگی:25,000,000 ریالبسته های معیشتی:2,670,000,000 ريالدرمانی:42,000,000…

ادامه مطلبگزارش عملکرد ۳ ماهه سوم (پائیز)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد

گزارش عملکرددر عصر روز شهادت حضرت زهرا س با مبالغ جمع آوری شده از مردم و بسیجیان پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان ۷۰۰ کیلو گرم شیرکاکائو به ارزش یازده میلیون…

ادامه مطلبگزارش عملکرد