هدیه جامدادی توسط یکی از نیکوکاران

هدیه جامدادی توسط یکی از نیکوکاراناین جامدادی ها به مناسبت روز دختر اهدا گردید.شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیاقلام غیرنقدی جهت نیازمندان را می‌توانید به دفتر گروه…

ادامه مطلبهدیه جامدادی توسط یکی از نیکوکاران