پرداخت هزینه کتاب و بیمه و ثبت نام یکی از دانش آموزان به مدرسه تحصیلی

پرداخت هزینه کتاب و بیمه و ثبت نام یکی از دانش آموزان به مدرسه تحصیلی توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه بسیج ۱۳حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا:۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳…

ادامه مطلبپرداخت هزینه کتاب و بیمه و ثبت نام یکی از دانش آموزان به مدرسه تحصیلی