پرداخت هزینه سونوگرافی مادری باردار و نیازمند توسط گروه جهادی شهید خدامرادی

پرداخت یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان هزینه سونوگرافی مادری باردار و نیازمند توسط گروه جهادی شهید خدامرادی شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیاقلام غیرنقدی جهت نیازمندان…

ادامه مطلبپرداخت هزینه سونوگرافی مادری باردار و نیازمند توسط گروه جهادی شهید خدامرادی