اهدا یک عدد یخچال دست دوم سالم به ارزش ۲میلیون و پانصد هزار تومان به مادر سالمند

اهدا یک عدد یخچال دست دوم سالم به ارزش ۲میلیون و پانصد هزار تومان به مادر سالمند ۸۵ ساله ای که بدلیل نداشتن یخچال مواد غذایی را در داخل کنتور…

ادامه مطلباهدا یک عدد یخچال دست دوم سالم به ارزش ۲میلیون و پانصد هزار تومان به مادر سالمند

اهدا ۲۰ بسته گوشت به مناسبت عید قربان

اهدا ۲۰ بسته گوشت به خانواده های نیازمند بمناسبت عید قربان.۱۸ تیرماه ۱۴۰۱به ارزش تقریبی ۴ میلیون تومان.

ادامه مطلباهدا ۲۰ بسته گوشت به مناسبت عید قربان