اهدا یک میلیون تومان بخشی از اجاره بها مادری با سه فرزند توسط گروه جهادی

اهدا یک میلیون تومان بخشی از اجاره بها مادری با سه فرزند توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پ ۱۳ حسینیه اعظم زمان اهدا: دوم خرداد ۱۴۰۲شماره کارت کمک های…

ادامه مطلباهدا یک میلیون تومان بخشی از اجاره بها مادری با سه فرزند توسط گروه جهادی

پرداخت سه ماه اجاره بها عقب افتاده مادری با ۳ فرزند ساکن در محله مجاور به مبلغ ۳ میلیون تومان

پرداخت سه ماه اجاره بها عقب افتاده مادری با ۳ فرزند ساکن در محله مجاور به مبلغ ۳ میلیون تومان زمان اهدا: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲شماره کارت کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی…

ادامه مطلبپرداخت سه ماه اجاره بها عقب افتاده مادری با ۳ فرزند ساکن در محله مجاور به مبلغ ۳ میلیون تومان