اهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادیاز لطف شما سپاسگزاریم.شماره کارت واریز کمک های نقدی:۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳گروه جهادی شهید خدامرادیحسینیه اعظم زنجان با ما همراه…

ادامه مطلباهدا پوشک بچه برای کودکان نیازمند توسط یکی از خیرین گروه جهادی شهید خدامرادی

فیش های واریزی به حساب کلینیک جهت جراحی پسر ۱۶ ساله

جهت جراحی پسر ۱۶ ساله یتیم ۴ میلیون تومان به حساب کلینیک و ۶ میلیون تومان به حساب پزشک واریز گردید.از لطف و حمایت شما ممنونیم.زمان اقدام و جراحی: ۶…

ادامه مطلبفیش های واریزی به حساب کلینیک جهت جراحی پسر ۱۶ ساله

جراحی نوجوان ۱۶ ساله با حمایت پزشک جراح متخصص و شما نیکوکاران گرامی

با حمایت شما نیکوکاران گرامی و مشارکت پزشک جراح متخصص و تخفیف ویژه ایشان،نوجوان ۱۶ ساله یتیم مورد جراحی قرار گرفت.مبلغ مورد نیاز برای این بیمار ۱۰ میلیون تومان از…

ادامه مطلبجراحی نوجوان ۱۶ ساله با حمایت پزشک جراح متخصص و شما نیکوکاران گرامی