پرداخت هزینه داروی کودک دچار سوءتغذیه روستایی به مبلغ ۸۵۳ هزار تومان

پرداخت هزینه داروی کودک دچار سوءتغذیه روستایی به مبلغ ۸۵۳ هزار تومان توسط گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجانتاریخ اهدا: ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲ شماره کارت کمک…

ادامه مطلبپرداخت هزینه داروی کودک دچار سوءتغذیه روستایی به مبلغ ۸۵۳ هزار تومان