اهدا ۱۲۵ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح نیابتی حسینیه اعظم زنجان

اهدا ۱۲۵ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح نیابتی حسینیه اعظم زنجانزمان اهدا: ۲۰ آبانماه ۱۴۰۲شماره کارت کمک به نیازمندان:۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۹۲۷۹۳گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادیپایگاه ۱۳ حسینیه اعظم زنجان…

ادامه مطلباهدا ۱۲۵ بسته گوشت به نیازمندان مجاور از محل ذبح نیابتی حسینیه اعظم زنجان