شما در حال مشاهده هستید اهداء ۱۰بسته کمک معیشتی به نیازمندان ازسوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

اهداء ۱۰بسته کمک معیشتی به نیازمندان ازسوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

امشب ۱۰ بسته کمک معیشتی برای توزیع میان نیازمندان، از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به گروه جهادی شهید خدامرادی 

دیدگاهتان را بنویسید