شما در حال مشاهده هستید اهداء ۱۹ بسته معیشتی از طرف ۲ خانواده محترم

اهداء ۱۹ بسته معیشتی از طرف ۲ خانواده محترم

 اهدا ۱۹ بسته کمک معیشتی از طرف ۲ خانواده محترم،جهت توزیع میان نیازمندان.

قبول حق ان شالله…

دیدگاهتان را بنویسید