شما در حال مشاهده هستید  اهدا یک دستگاه فریزر صندوقی توسط یکی از خادمین محترم برای استفاده در گروه جهادی شهید خدامرادی

 اهدا یک دستگاه فریزر صندوقی توسط یکی از خادمین محترم برای استفاده در گروه جهادی شهید خدامرادی

اهدا یک دستگاه فریزر صندوقی توسط یکی از خادمین محترم برای استفاده در گروه جهادی شهید خدامرادی

دیدگاهتان را بنویسید