شما در حال مشاهده هستید بسته بندی بسته های کمک معیشتی

بسته بندی بسته های کمک معیشتی

 سه شنبه ۹۹/۳/۲۰ :
با کمک و مساعدت شما مردم نیکوکار و خیر بسته بندی برای مرحله دوم کمک مومنانه توسط خادمین گروه جهادی شهید خدامرادی صورت پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید