شما در حال مشاهده هستید اهدا ۲۰ بسته گوشت گرم توسط کارکنان محترم اداره کل تعاون زنجان

اهدا ۲۰ بسته گوشت گرم توسط کارکنان محترم اداره کل تعاون زنجان

اهدا ۲۰ بسته گوشت گرم توسط کارکنان محترم اداره کل تعاون زنجان به گروه شهید خدامرادی جهت توزیع بین نیازمندان

دیدگاهتان را بنویسید