شما در حال مشاهده هستید تهیه و توزیع ۱۱۰ بسته میوه و شیرینی در شب عید سعید غدیر

تهیه و توزیع ۱۱۰ بسته میوه و شیرینی در شب عید سعید غدیر

#همه بر سفره علی (ع) مهمانیم…
تهیه و توزیع ۱۱۰ بسته میوه و شیرینی در شب عید سعید غدیر در بین خانواده 

دیدگاهتان را بنویسید