شما در حال مشاهده هستید اهدا یک راس گوسفند به گروه جهادی

اهدا یک راس گوسفند به گروه جهادی

اهدا یک راس گوسفند به گروه جهادی
ذبح، بسته بندی و توزیع در بین نیازمندان توسط خادمین گروه جهادی ۱۴۰۰/۰۶/۱۲

دیدگاهتان را بنویسید