شما در حال مشاهده هستید اهدا ۱۵ بسته کمک معیشتی توسط خیّر گرامی و توزیع در شب قدر

اهدا ۱۵ بسته کمک معیشتی توسط خیّر گرامی و توزیع در شب قدر

اهدا ۱۵ بسته کمک معیشتی توسط خیّر گرامی و توزیع در شب قدر در بین خانواده های نیازمند توسط خادمین گروه جهادی.۱۴۰۰/۲/۲

دیدگاهتان را بنویسید