شما در حال مشاهده هستید اهدا ۲۰ بسته گوشت و ۹۰ قطعه مرغ توسط خیرین محترم

اهدا ۲۰ بسته گوشت و ۹۰ قطعه مرغ توسط خیرین محترم

اهدا ۲۰ بسته گوشت و ۹۰ قطعه مرغ توسط خیرین محترم جهت توزیع بین خانوادهای نیازمند

دیدگاهتان را بنویسید