شما در حال مشاهده هستید  تهیه بیش از ۱۸۰ پرس غذای گرم به همت خیّر عزیز زنجانی و توزیع در بین نیازمندان

 تهیه بیش از ۱۸۰ پرس غذای گرم به همت خیّر عزیز زنجانی و توزیع در بین نیازمندان

 تهیه بیش از ۱۸۰ پرس غذای گرم به همت خیّر عزیز زنجانی و توزیع در بین نیازمندان.۱۴۰۱/۲/۶

دیدگاهتان را بنویسید