شما در حال مشاهده هستید  توزیع ۲۰ بسته کمک معیشتی

 توزیع ۲۰ بسته کمک معیشتی

 توزیع ۲۰ بسته کمک معیشتی در بین خانواده ای نیازمند تحت پوشش گروه.۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دیدگاهتان را بنویسید