شما در حال مشاهده هستید فقراء و بینوایان، مایۀ رنج و محنت اسلام و مسلمانان اند

فقراء و بینوایان، مایۀ رنج و محنت اسلام و مسلمانان اند

مسلمانان نباید اجازه دهند که در میانشان، و در جامعه‌شان، فقیر و بینوایی دیده شود، که این امر مایۀ رنج اسلام و مسلمانی است، یا سبب امتحان و آزمایش جامعۀ اسلامی و مردم مسلمان و حاکمیّت اسلامی است، که مسئولند در برابر فقر و تنگدستی، و نباید بگذارند فقر و بینوایی -که ممکن است به کفر و بی‌اعتقادی منتهی شود- در جامعه باقی بماند.
کتاب منهای فقر: ص۲۴

دیدگاهتان را بنویسید