شما در حال مشاهده هستید فراخوان کمک به پدر ۸۰ ساله

فراخوان کمک به پدر ۸۰ ساله

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:پویش
  • دیدگاه‌های پست:۰ دیدگاه

مبلغ این فراخوان با کمک شما با موفقیت تامین گردید.
مبالغ اضافی واریزی برای پرونده های دیگر نیازمندان هزینه میشود.

فراخوان کمک به پدر ۸۰ ساله
۱۸ سال است که دچار بیماری قلبی است
در مسجدی که پسرش خادم است زندگی میکند و هیچ از دنیا ندارد
۷ ماه پیش باید باطری قلبش تعویض میشد اما بدلیل نداشتن پول نتوانسته اند به بیمارستان شهید رجایی مراجعه کنند
وضعیت قلب پدرمان بحرانی است
ضربان های قلب اش بسختی می زند و به یاری شما نیازمندیم.

دیدگاهتان را بنویسید