شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد سه ماهه اول ۱۴۰۱

گزارش عملکرد سه ماهه اول ۱۴۰۱


گزارش عملکرد سه ماهه اول ۱۴۰۱
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

جمع کل هزینه ها:
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بسته های معیشتی:
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لوازم خانگی:
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درمانی:
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جهیزیه:
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
غذای گرم:
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید