شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰

گزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰

گزارش عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
جمع کل هزینه ها:
۱,۷۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بسته های معیشتی:
۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کمک هزینه مسکن:
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لوازم خانگی:
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درمانی:
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پوشاک:
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جهیزیه:
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
غذای گرم :
  154,200,000 ریال
شیرخشک :
۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید