شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد نیمه اول سال ۹۹

گزارش عملکرد نیمه اول سال ۹۹


به اطلاع همراهان گرامی می‌رساند
در راستای شفاف سازی گزارش عملکرد
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی از نیمه اول ۱۳۹۹ الی سه ماهه اول ۱۴۰۱ در قالب ۵ پست انتشار می یابد‌.
گزارش عملکرد ۶ ماهه اول ۱۳۹۹ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

جمع کل هزینه ها:
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بسته های معیشتی:
۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
اهدا نان:
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کمک هزینه مسکن:
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لوازم خانگی:
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درمانی:
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پوشاک:
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تحصیلی:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید