شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد نیمه دوم سال ۹۹

گزارش عملکرد نیمه دوم سال ۹۹


گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

جمع کل هزینه ها:
۳,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
بسته های معیشتی:
۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اهدا نان:
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لوازم خانگی:
۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
درمانی:
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پوشاک:
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جهیزیه :
۱,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
غذای گرم:
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید