شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم

پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند:

بر من ایمان نیاورده است آنکه شب را سیر بخوابد و همسایه‌اش گرسنه باشد.

با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید