شما در حال مشاهده هستید روایت مهربانی

روایت مهربانی

پیامبر اکرم (ص):

خوشا به حال مومنی که مال را از راهی بدون معصیت بدست آورد … و آنرا به مسکینان بازگرداند و از افاده داران و فخر فروشان و دنیا طلبان دوری جوید

Abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید