شما در حال مشاهده هستید گزارش عملکرد ۳ ماهه دوم (تابستان)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه دوم (تابستان)سال ۱۴۰۱

گزارش عملکرد ۳ ماهه دوم (تابستان)سال ۱۴۰۱
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی

جمع کل هزینه ها:
۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بسته های معیشتی:
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درمانی:
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اداری و پشتیبانی:

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی جهت نیازمندان را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن تماس هماهنگی(از ساعت ۹ صبح الی یک ظهر):
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
🆔: @jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید