شما در حال مشاهده هستید اهدا ۲۰۰ هزار تومان جهت پرداخت به اجاره بها خانواده ایتام

اهدا ۲۰۰ هزار تومان جهت پرداخت به اجاره بها خانواده ایتام

اهدا ۲۰۰ هزار تومان جهت پرداخت به اجاره بها خانواده ایتام
از لطف شما سپاسگزاریم
….
شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن جهت هماهنگی:
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید