شما در حال مشاهده هستید پرداخت اجاره عقب افتاده یک خانواده نیازمند با حمایت شما خیرین

پرداخت اجاره عقب افتاده یک خانواده نیازمند با حمایت شما خیرین

با کمک شما توانستیم مبلغ ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بدهی اجاره عقب افتاده چند ماه خانواده ای نیازمند را پرداخت کنیم
از لطف و اعتماد شما کمال سپاسگزاری را داریم
….
شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید ابوالفضل خدامرادی
اقلام غیرنقدی را می‌توانید به دفتر گروه جهادی تحویل دهید.
تلفن جهت هماهنگی:
۰۲۴۳۳۳۳۸۸۸۸
با ما همراه باشید در:
@jahadiabolfazl
https://www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید