شما در حال مشاهده هستید از اعتماد و حمایتتون سپاسگزاریم

از اعتماد و حمایتتون سپاسگزاریم

تو اینروزها که گرانی خانواده ها رو تحت فشار قرار داده چشم براه حمایت های شما هستیم.


از اعتماد و حمایتتون سپاسگزاریم.
شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی
www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید