شما در حال مشاهده هستید اول هر ماه منتظر هدیه های شما به نیازمندان هستیم

اول هر ماه منتظر هدیه های شما به نیازمندان هستیم

امام علی‏ ع :
خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زادوتوشه برگیرد.

اول هر ماه منتظر هدیه های شما به نیازمندان هستیم.
شماره کارت کمک های نقدی:
۶۲۷۳-۸۱۷۰-۱۰۰۹-۲۷۹۳
گروه جهادی شهید خدامرادی
www.abolfazl-haz.ir

دیدگاهتان را بنویسید